Informació sobre protecció de dades

Denominació social
 • Identitat: AJUNTAMENT DE BARCELONA.
 • Adreça: C. València, 344. 08009. Barcelona.
 • Telèfon: 932 918 801
 • Email: [email protected]
Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://recompte.barcelona/.

L’Institut Municipal de Serveis Socials, organisme autònom de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

Dades dels voluntaris: seran utilitzades exclusivament per la gestió del programa recompte 2021.

Quant temps custodiem les seves dades?

Les dades dels voluntaris recollides per realitzar el programa recompte 2021 seran esborrades un cop finalitzi el mateix.

Legitimització La base legal per obtenir les dades personals dels voluntaris és el consentiment de l’interessat.
Destinataris

Tipologia de dades tractades

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d'un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA a aquest cessió de dades
Categoria de dades

Tipologia de dades tractades

Dades dels voluntaris:

 • Nom i cognom.
 • Telèfon.
 • Direcció postal.
 • Correu electrònic.
Drets

Té dret a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.